Las o Zmierzchu - www.df.glt.pl Black Metal

Aktualizacje


Chrześcijaństwo - kultem Chaosu.

Mylność ideologii chrześcijańskiej polega przede wszystkim na tym, że z góry zakłada ona podporządkowanie się wyżej ustalonym zasadom i prawom. Największy paradoks powstaje w momencie, gdy chrześcijańscy kapłani mówiąc o tym co wolno robić, a za co napewno zostanie się potępionym, nazywają to błędnie wolnością. Nie można mówić o żadnej wolności w odniesieniu do chrześcijańskich praw i zasad, gdyż są one w prostej linii jej zaprzeczeniem. Bo czy można nazwać wolnością ograniczenie? Z pewnością nie. Oprócz wielu innych złych skutków takiego toku myślenia, można wymienić na pierwszym miejscu nieuzasadnione poczucie wstydu, które w pewnych skrajnych przypadkach prowadzić może do poważnych zaburzeń psychicznych. Zresztą w dzisiejszym świecie nadal widać wielu ludzi zarażonych takim sposobem myślenia. Chrześcijańska ideologia nie jest niczym innym, jak zaprzeczeniem dwóch podstawowych praw: Natury i Siły, które przecież istniały od zawsze, zastępując je czymś zupełnie innym. Obecnie możemy być świadkami sytuacji, kiedy to gloryfikuje się słabość, poniżenie, podporządkowanie się, a potępia się to co od zawsze było słuszne i prawdziwe. Kapłani KK często podkreślają, iż chrześcijaństwo buduje porządek i pokój na świecie, prawda jest jednak zgoła zupełnie inna - to właśnie chrześcijaństwo i wszystkie religie monoteistyczne przedkładające kult duszy nad kult ciała są właśnie przyczyną Chaosu panującego w obecnych czasach. Całą instytucję KK porównać można do jednostki wywrotowej mającej za zadanie zamianę porządku i władzy na anarchię. Najbardziej żałosne jest to, że tak wiele naiwnych osób przyjmuje bezkrytycznie to, co im narzuca kościół, nie zastaniawiając wogóle nad niedorzecznością głoszonych przez niego "prawd". Gdyby na przykład zapytać chrześcijanina: "Dlaczego wierzysz w boga?", z pewnością większość odpowiedzi wyglądałaby tak:"Bo moi rodzice chodzili do kościoła" lub "Bo tak robią inni". Można z tego wysunąć jeden wniosek - większość ludzi podążających ścieżką prawej ręki nie wie nawet dlaczego właśnie wybrali taką, a nie inną drogę. Każdy z pewnością wie, jak trudno jest wyrwać się z kanonu zasad i wzorów postępowania, kiedy żyje się w społeczeństwie, gdzie 99,9 % ludzi to ludzie podporządkowani chrześcijaństwu. Jednak właśnie, do osób które potrafią się wyrwać z tego błędnego koła kłamstwa i nieprawdy należy władza nad zastaną rzeczywistością. To właśnie te jednostki są motorem napędzającym postępu i rozwoju cywilizacji, która niestety za sprawą KK podąża w złym kierunku. Nie można dopuścić do sytuacji kiedy kłamstwo zostanie nazwane prawdą, a Prawda kłamstwem, bo wtedy nic już nie będzie można zmienić.

Ankhou

Powrót do strony głównej